Prijava

Geolocating...

POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

Sorry, no claim packages available. Please, contact the site administrator.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti objašnjava kako SerbiaFood.rs prikuplja, koristi, održava i štiti informacije koje dobijemo od korisnika našeg sajta.

Prikupljanje informacija

SerbiaFood.rs može prikupljati lične informacije od korisnika na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kada korisnici posete naš sajt, registruju se na sajtu, pretplate se na newsletter, ispune obrazac, i u vezi s drugim aktivnostima, uslugama, funkcijama ili resursima koje stavljamo na raspolaganje na našem sajtu. Korisnicima možemo tražiti ime, e-mail adresu ili druge relevantne informacije.

Korišćenje prikupljenih informacija

Informacije koje prikupljamo od korisnika mogu se koristiti na sledeće načine:

Personalizacija korisničkog iskustva: Možemo koristiti informacije kako bismo bolje razumeli kako naši korisnici koriste usluge i resurse koji se nude na našem sajtu.
Unapređenje našeg sajta: Možemo koristiti povratne informacije koje nam korisnici daju kako bismo poboljšali naše proizvode i usluge.
Slanje periodičnih e-mailova: E-mail adrese koje korisnici pruže prilikom registracije ili narudžbe mogu se koristiti za slanje informacija i ažuriranja u vezi s njihovim nalozima, kao i za primanje novosti, informacija o proizvodima ili uslugama i slično. Ako korisnik odluči da se prijavi na našu mailing listu, dobiće e-mailove koji mogu uključivati vijesti, ažuriranja, informacije o proizvodima ili uslugama, i sl.

Zaštita informacija

Mi primenjujemo odgovarajuće prakse prikupljanja, skladištenja i obrade podataka, uključujući i sigurnosne mjere kako bismo zaštitili od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrića ili uništenja ličnih podataka korisnika.

Deljenje ličnih informacija

Mi ne prodajemo, trgujemo niti iznajmljujemo lične informacije korisnika drugima. Možemo dijeliti generičke agregirane demografske informacije koje ne sadrže lično identifikacione informacije o posetiocima i korisnicima sa našim partnerskim kompanijama, poverenicima i oglašivačima u svrhe opisane iznad.

Promene u politici privatnosti

SerbiaFood.rs ima pravo da ažurira ovu politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Kada to uradimo, revizija će biti postavljena na ovu stranicu i ažurirana datumom izmene ispod. Preporučujemo korisnicima da periodično pregledaju ovu stranicu kako bi bili informisani o tome kako štitimo lične informacije koje prikupimo. Saglasnost korisnika s ovom politikom podrazumijeva se prilikom korišćenja našeg sajta.

Kontaktiranje nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom politikom privatnosti, praksama ovog sajta ili vašim iskustvom sa ovim sajtom, molimo vas da nas kontaktirate na:

SerbiaFood.rs
www.serbiafood.rs
info@serbiafood.rs

Ova politika privatnosti ažurirana je 10/03/2024.